Archiwalna strona LZMiUW

Ważna informacja

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018r., na podstawie ustawu z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. poz. 1566), została utworzona państwowa osoba prawna pod nazwą:

Poniżej przedstawiamy dane Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze

ul. Ptasia 2b, 65-514 Zielona Góra

NIP: 527-282-56-16 REGON: 368302575

telefon: +48 68 45 27 600 e-mail: zzzielonagora@wody.gov.pl